הארגונים של היהודים הדתיים בארה"ב הם רבי השפעה. יש צורך גדול לעורר אותם, שלא יישבו חלילה בחיבוק ידיים, בעת שממשלתם שלהם מפעילה לחץ גדול על אחיהם כאן בישראל, לקבל עקרון של הקמת מדינה זרה - פלשתינית - בתוככי גבולות ההבטחה. אנא, חתום כאן והעבר הלאה, כדי שאותם ארגונים שהקימו היהודים הדתיים בארה"ב, כדוגמת אגודת ישראל, אמונה, אמי"ת, חב"ד, ישראל הצעיר, השדרן נחום סג"ל, ועוד, לא יחרישו אלא יתחזקו להרים קולם - קולה של תורה - נגד הלחץ הגדול שמפעילה ארצם על ממשלתנו, להקים חס וחלילה "מדינה פלשתינית" בארץ ישראל.


Fazemos um chamamento a cada um de vós para exprimir e promover uma mensagem clara de todos os judeus vinculados à Torá, CONTRA a criação dum Estado Palestiniano no território de Israel –tal e como pretendem Annapolis, a Folha de Ruta e o Plano de Paz Saudi. Imploramos-vos que cumprades com a vossa responsabilidade de advertir à gente, à vossa comunidade de amigos e aos dirigentes políticos implementando a mitzvá de Zikui HaRabim [sermos dignos]. Isto pode ser levado a cabo mediante um compromisso público com a Terra de Israel relevante em tempo e conteúdo com os actuais sucessos, e não só uma pose.

Os EEUU, um país de grande talha moral e poderio, equivoca-se promovendo um Estado Palestiniano em Judea e Samaria. Ao igual que o Korban Pesaj [chivo expiatório] desafiou abertamente ao ídolo divino dos egípcios, também os judeus de todo o mundo e, muito especialmente, as organizações judeas dos EEUU, devem deplorar sem meias tintas os planos potenciados pelos EEUU que implicam um repúdio total e a eliminação forçosa da presença judea em Shomron e Yehuda, como já sucedeu no caso de Gaza.

O nosso compromisso com a Terra de Israel foi estabelecido por D’us. Declarade de viva voz ao mundo, que vós como observantes da Torá de Bnei Yisrael, descendentes de Jacob Avinu, não renunciades aos vossos direitos bíblicos, como fez Esau, e que rechaçades o Estado Palestiniano. Por favor, informade também às vossas congregações que necessitamos ajuda financeira e todo tipo de apoios para fortalecer o assentamento na totalidade da Terra de Israel, abarcando os limites da Terra especificados na Parshat Masei[secção da Torá, pertencente ao Livro de Números, onde se estabelecem os limites da Terra Prometida] como de titularidade do Povo Judeu.


Para asinar a petição on line ide à seguinte ligação:

http://www.petitiononline.com/1eys/petition.html

0 comentarios: